برخی از گوشی‌های ال‌جی به اندروید ۱۱ و حتی اندروید ۱۲ به‌روزرسانی می‌شوند

مشاوره و پشتییبانی