ال جی رسما از دنیای گوشی‌های هوشمند خداحافظی کرد

مشاوره و پشتییبانی