اسپیس ایکس درصدد نصب گنبد شیشه‌ای روی فضاپیمای کرو دراگون است

مشاوره و پشتییبانی