می میکس فولد، اولین گوشی تاشدنی شیائومی، رونمایی شد

مشاوره و پشتییبانی