گوگل با استخدام کارمند سابق اینتل، SoC اختصاصی برای دیتاسنتر می‌سازد

مشاوره و پشتییبانی