چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاست‌های اینتل: ارائه IP هسته x86 و برون‌سپاری تولید تراشه از سال ۲۰۲۳

مشاوره و پشتییبانی