ایسوس از کاهش عرضه پردازنده گرافیکی انویدیا در فصل اول ۲۰۲۱ خبر داد

مشاوره و پشتییبانی