بلک شارک 4 و 4 پرو با نمایشگر ۱۴۴ هرتز و شارژ ۱۲۰ وات رونمایی شدند

مشاوره و پشتییبانی