استاندارد PCIe 6.0 برای پیاده‌سازی در تراشه‌ها آماده شد

مشاوره و پشتییبانی