TSMC در ۲۰۲۰ به‌ازای تولید هر ویفر ۱۶۳۴ دلار درآمد کسب کرد

مشاوره و پشتییبانی