خانواده آلدر لیک اینتل از PCIe 5.0 و DDR5-4800 پشتیبانی خواهد کرد

مشاوره و پشتییبانی