چاقی شدید خطر بستری شدن و مرگ بر اثر کووید ۱۹ را افزایش می‌دهد

مشاوره و پشتییبانی