مایکروسافت برخی از Bloatwareهای ویندوز ۱۰ را حذف می‌کند

مشاوره و پشتییبانی