توییتر به‌جای گزینه ویرایش توییت، به‌زودی قابلیت Undo Send را ارائه می‌دهد

مشاوره و پشتییبانی