تراشه MT9638 مدیاتک برای تلویزیون‌های 4K معرفی شد

مشاوره و پشتییبانی