پشتیبانی از AVX3-512 احتمالا به پردازنده های AMD EPYC Genoa اضافه می‌شود

مشاوره و پشتییبانی