مردی استرالیایی ادعا می‌کند آیفون X اپل در جیبش منفجر شده است

مشاوره و پشتییبانی