سونی سنسور ۱ اینچی دوربین برای گوشی هوشمند معرفی می‌کند

مشاوره و پشتییبانی